Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

COVID 19

ОП “КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ” 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ДЕТСКИТЕ КУХНИ ОСТАВАТ ОТВОРЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИЯ КОНТИНГЕНТ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА СТРОГИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ! МОЛЯ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ, НЕ СЕ СТРУПВАЙТЕ НА ЕДНО МЯСТО И СПАЗВАЙТЕ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ!


ВАЖНО!
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ХРАНА НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНА МАСКА ИЛИ ШАЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО