Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

Сигнали, мнения, предложения

Сигнали, мнения и предложения можете да дадете, като ги отразите в „Журнал на клиента”, намиращ се във всеки обект за раздаване на храна, както и да пишете на електронния ни адрес:

op.kdh.vn@mail.bg