Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В ДЕТСКИТЕ КУХНИ ОТ 04.01.2022Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 04.01.2022Г. СТАРТИРАМЕ УСЛУГАТА - ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА   СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  В ДЕТСКИТЕ КУХНИ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В "МЕНЮ"- ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В ДЕТСКИТЕ КУХНИ