Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

ГРАФИК ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЧИВНИЯ ДЕН - 24.V.2022Г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЧИВНИЯ ДЕН - 24.05.2022Г. /ВТОРНИК/ КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
НА 16.05.2022Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ,18.05.2022Г./СРЯДА/, 19.05.2022Г./ЧЕТВЪРТЪК/ И 20.05.2022Г./ПЕТЪК/ ЗА ДНИТЕ: 23,25,26,27.05.2022г. , цена 4.80 лв. и за: 28,29.05.2022г., цена 2.40 лв., Обща сума 7.20 лв.
НА 17.05./ВТОРНИК/, ЗА ДНИТЕ: 23,25,26,27.05.2022г., цена 4.80 лв. и за: 28,29.05.2022г., цена 2.40 лв., за:30,31.05.,01,02,03.06.2022г., цена 6.00 лв., ЗА:04,05.06.2022г. цена 2.40 лв., Обща сума 15.60 лв.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОДАЖБИ НА КУПОНИ В ДЕТСКА КУХНЯ №5 НА УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №1 ЩЕ ИМА В ДНИТЕ: 26.05.2022г./четвъртък/ ОТ 14.00 Ч. ДО 17.00Ч. и 27.05.2022г. /петък/  ОТ 13.30Ч. ДО 15.00Ч.
ПОЧИВЕН ДЕН - 24.05.2022Г.