Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

ГРАФИК ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

НА 23.08.,24.08.,25.08.,26.08. И 27.08.2021Г. ЗА ДНИТЕ:30,31.08.,01,02,03.09.2021Г. ЦЕНА 6.00 ЛВ.
НА 30.08.2021Г. ЗА ДНИТЕ: 07,08,09,10.09.2021Г. ЦЕНА 4.80 ЛВ., ЗА:11,12.09.2021Г. ЦЕНА 2.40 ЛВ., ЗА:13,14,15,16,17.09. 2021Г. ЦЕНА 6.00 ЛВ., ЗА:18,19.09.2021Г. ЦЕНА 2.40 ЛВ., ОБЩА СУМА 15.60 ЛВ. НА 31.08.,01,02,03.10.2021Г. ЗА ДНИТЕ:07,08,09,10.09.2021Г. ЦЕНА 4.80 ЛВ., ЗА:11,12.09.2021Г. ЦЕНА 2.40 ЛВ., ОБЩА СУМА 7.20 ЛВ.

ГРАФИКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ПРОДАЖБИ НА УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №1 ОСТАВА БЕЗ ПРОМЯНА.
ПОЧИВНИ ДНИ - 04,05,06.09.2021Г.

НА 13,14,16,17.09.2021Г. ЗА ДНИТЕ:20,21,23,24.09.2021Г. ЦЕНА 4.80 ЛВ., ЗА:25,26.09.2021Г., ЦЕНА 2.40 ЛВ. ОБЩА СУМА 7.20 ЛВ.
НА 15.09.2021Г. ЗА ДНИТЕ: 20,21,23,24.09.2021Г. ЦЕНА 4.80 ЛВ., ЗА:25,26.09.2021Г., ЦЕНА 2.40 ЛВ., ЗА:27,28,29,30.09.,01.10.2021Г. ЦЕНА 6.00 ЛВ., ЗА:02,03.10.2021Г. ЦЕНА 2.40 ЛВ., ОБЩА СУМА 15.60 ЛВ.

ГРАФИКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ПРОДАЖБИ НА УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №1 ОСТАВА БЕЗ ПРОМЯНА.
ПОЧИВЕН ДЕН - 22.09.2021Г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 052/820-910 / В ДЕЛНИЧНИ ДНИ/