Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ

НЕРАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - 22, 23, 24
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ 22.09.2023Г./ПЕТЪК/ ЩЕ БЪДАТ НЕРАБОТНИ ДНИ ЗА ДЕТСКАТА КУХНЯ И НЯМА ДА ИМА ПЛАЩАНИЯ НА ВАУЧЕРИ В БРОЙ. ПОЧИВНИ ЩЕ СА И ДНИТЕ 23.09./СЪБОТА/ И 24.09./НЕДЕЛЯ/.
 

 
Уважаеми клиенти при възникнал проблем с платформата, моля своевременно да се свържите с нас на следните телефони: 
0882/165 306 от 08,30-12,30 и от 12,30 до 16,00ч.
0882/165 333 от 12,30 до 16,00ч.

Може и да ни посетите на място в Управление с адрес: бул. "Мария Луиза" №11, ет.4 от 09,00ч. до 12,00ч. и от 12,30ч. до 16,00ч.
или в Детска кухня №5 с адрес: ул. Яне Сандански №1 от 8,30ч. до 12,00ч., за отстраняване на проблема.Уважаеми, Родители!
Онлайн системата за закупуване на ваучери е допълнителна услуга за клиентите желаещи да си ги заявят електронно - отворена е от
Понеделник до Четвъртък, включително.
Клиентите на Детската кухня, които желаят да си закупят ваучери с плащане в
Брой(без такса), могат да си ги закупят на
адрес: Яне Сандански №1, в следните дни:
Понеделник от 08,30ч. до 12,30ч.
Сряда от 08,30ч. до 12,30ч.
Петък от 08,30ч. до 12,00ч.


ВАЖНО!!!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ЗАГУБА НА ЧИП, СЛЕДВА САМИ ДА СИ ЗАКУПИТЕ:
РФИД ТАГ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП НА 125 kHz.
СЪЩИЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЗА АКТИВИРАНЕ: 
1. В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП "КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ", АДРЕС: БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №11, ЕТ.4 ОТ 09,00Ч. до 12.00Ч. И ОТ 12,30Ч. ДО 16,00Ч.
2. ДЕТСКА КУХНЯ №5, АДРЕС: УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ
 №1 ОТ 09,00Ч. ДО 12,00Ч.
ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТЪП, ДА ПОЛУЧАВАТЕ ХРАНА.