Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

 ВАЖНО - ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА ХРАНЕНЕ!

   Уважаеми родители,
       Моля, прочетете информацията в Меню - Диетично хранене в Детските кухни!
       Има промяна, касаеща децата на специфичен режим на хранене.


 

Уважаеми клиенти, при възникнал проблем с платформата, моля своевременно да се свържите с нас на следните телефони:
                                               0882/165 306 от 08,30-12,30 и от 12,30 до 16,00ч.,
                                               0882/165 333 от 12,30 до 16,00ч.При необходимост от подмяна на чип, активиране на профил и други, следва да ни посетите на следните адреси:
бул. "Мария Луиза" №11, ет.4 от 08,30ч. до 12,00ч. и от 12,30ч. до 16,00ч. - "Управление"
              ул. "Яне Сандански" №1 от 8,30ч. до 12,00ч.- "Детска кухня №5" 

 


Уважаеми, Родители!
Онлайн системата, за закупуване на ваучери е допълнителна услуга за клиентите желаещи да си ги заявят електронно - отворена е от
Понеделник до Четвъртък, включително.
Клиентите на Детската кухня, които желаят да си закупят ваучери с плащане в
Брой(без такса), могат да си ги закупят на
адрес:" Яне Сандански" №1, в следните дни:
Понеделник: от 08,30ч. до 12,30ч.
Сряда: от 08,30ч. до 12,30ч.
Петък: от 08,30ч. до 12,00ч.


ВАЖНО!!!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИ ЗАГУБА НА ЧИП, СЛЕДВА САМИ ДА СИ ЗАКУПИТЕ:
РФИД ТАГ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП НА 125 kHz.
СЪЩИЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЗА АКТИВИРАНЕ: 
1. В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП "КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ", АДРЕС: БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №11, ЕТ.4 ОТ 08,30Ч. до 12.00Ч. И ОТ 12,30Ч. ДО 16,00Ч.
2. ДЕТСКА КУХНЯ №5, АДРЕС: УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ
 №1 ОТ 08,30Ч. ДО 12,00Ч.
ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТЪП, ДА ПОЛУЧАВАТЕ ХРАНА.