Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

Съвети към родителите

Храненето на децата в ранна детска възраст е от голямо значение за техния оптимален растеж, развитие и добро здраве. Храненето на децата е отговорност първо на техните родители. Здравните специалисти, обаче имат отговорност да съветват родителите за подходящото за възрастта на детето здравословно хранене, като препоръките се основават на съвременните утвърдени достижения в науката и практиката.

Съвременните препоръки за времето на захранване на кърмачето на Европейското общество по детска гастроентерология, хепатология и хранене са не по-рано от 17-та седмица и не по-късно от 26-та седмица от раждането (oт 4 навършени месеца до 6 навършени месеца). Препоръките се отнасят за всички деца, включително и тези с повишен риск от хранителни алергии. Захранването е процес на включване в храненето на кърмачето на храни и напитки, различни от кърмата или млеката за кърмачета. След навършване на 10-месечна възраст детето преминава към преходно хранене. Характерна особеност на тази храна е, че все повече се доближава до вкуса и консистенция на тази на възрастните, но по състав е по-близка до храната на кърмачетата.

Схема на препоръчително въвеждане на основните групи храни в организираното хранене на кърмачета:

Основни групи храни:

Възраст (месеци):

през 5-ти

през 6-ти

през 7-ми

през 8-ми

през 9-ти

през 10-ти

през 11-ти

Зеленчуци

*

*

         

Зърнени каши без глутен

*

*

         

Зърнени каши, съдържащи глутен

 

*

*

       

Плодове

 

*

*

       

Жълтък

 

*

         

Месо

   

*

       

Риба

   

*

       

Сирене, извара

     

*

     

Краве кисело мляко, като компонент на ястия

       

*

   

Бобови

         

*

*

Сухар, хляб

     

*

     

Млечно масло

   

*

       

Растителни масла

   

*

       

Вода ( при въвеждане на захранване)

*

*

         

При организираното хранене на територията на детските заведения и детските кухни в страната се прилага Наредба №2 /07.03.2013г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, обн. ДВ, бр.28 от 19.03.2013г. на Министерството на здравеопазването, която регламентира изискванията за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години и Наредба №23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението. За практическо приложение на тeзи Наредби е публикуван „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3- годишна възраст“. В детските кухни се приготвя храна за обедно хранене.

В изпълнение на цитираните по-горе препоръки и нормативни изисквания, ОП „Комплекс за детско хранене“ приготвя храна за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст: Първа група (тъй наречената преходна храна) – за деца от 10 месеца до 12 месеца и Втора група – от 12 месеца до 3 години.

Съгласно индивидуалните особености на детето, след консултация с личният лекар и/или педиатър, а при необходимост и с диетолог, всеки родител осъществява на практика захранването и преминаването към преходна храна в най-подходящото време и по най-добрия начин.