Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

Списък на кухненските блокове в детските ясли на община Варна

Наименование на детските ясли, в които имаме кухненски блокове

Адреси на детските ясли

1

Детска ясла № 1-

Щастливо детство”

Гр. Варна, ул. „Славянска“ № 1

2

Детска ясла № 2-

Моряче”

Гр. Варна, ж.к. „Чайка“, с/у спортно училище

3

Детска ясла № 3-

Зайо Байо”

Гр.Варна, ул.“Никола Кънева“ № 28

4

Детска ясла № 4-

Приказен свят”

Гр. Варна, бул. „Чаталджа“ № 111

5

Детска ясла № 5-

Чуден свят”

Гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“№ 3

6

Детска ясла № 6-

Мечо Пух”

Гр. Варна, ж.к. „Вл.Варненчик“, ул. „Ниш“ № 29

7

Детска ясла № 7-

Роза”

Гр. Варна, ул. „Роза“ № 34

8

Детска ясла № 8-

Щурче”

Гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28

9

Детска ясла № 9-

Детелина”

Гр. Варна, ж.к. „Аспарухово“,ул. „Средец“ № 12

10

Детска ясла № 11-

Иглика”

Гр. Варна, ж.к.“Младост“ до блок № 20

11

Детска ясла № 13-

Русалка”

Гр. Варна, ул. "Любчо Патронов" №1 до СУ "Неофит Бозвели"

12

Детска ясла № 14-

Звънче”

Гр. Варна, ул. „Рила“ № 2