Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

Как се става клиент на детската кухня?

Съгласно Наредба №26/18.11.2008г.  за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от МЗ, регистрация на желаещите от неорганизиран контингент за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:
1.Бележка от общопрактикуващия лекар с указания за хранителния режим;
2.Копие от удостоверението за раждане на детето.
Заявлението по образец можете да получите във всеки обект за раздаване на храна и/или от сайта на предприятието.
Така изброените документи, комплектовани се предоставят на касиера в съответния обект за раздаване на храна, за който се кандидатства.
График за работата на касиерите, можете да видите в подменю „График за продажба на купони“ в сайта.
На база предоставените документи се издава абонаментна карта за ползване на услугата.
Срещу представена абонаментна карта родителите могат да закупят купони за храна от касиерите във всеки обект за раздаване на храна.
Всеки пропуснал възможността да закупи купони за храна от съответния пункт, може да направи това в Детска кухня №5, ул. "Яне Сандански" №1.
Купони могат да бъдат закупени само за предстоящата седмица, като те се продават в комплект от 5 броя – за дните от понеделник до петък и 2 броя – комплект за събота и неделя.

Заявление – образец PDF

Заявление – образец WORD