Общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“

Официален сайт

1

2

3

ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ В ДЕТСКИТЕ КУХНИ

                   Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че от 04.01.2022г. ще предлагаме храна за деца със специфични хранителни потребности, по  четири режима, утвърдени от Комисия за оценка на диетичните режими към Втора детска клиника УМБАЛ „СВ. МАРИНА“- ВАРНА, която заседава всяко първо число на месеца.
 
I-ви режим -  БЕЗГЛУТЕНОВ РЕЖИМ - изключени са глутен съдържащи храни;
 
II-ри режим - БЕЗКАЗЕИНОВ РЕЖИМизключени са краве мляко - прясно и кисело, сирене, извара, кашкавал, краве масло и телешко месо;
 
III-ти режим - БЕЗГЛУТЕНОВ И БЕЗКАЗЕИНОВ РЕЖИМ - изключени са глутен съдъдържащи храни, прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал, извара, краве масло и телешко месо;
 
IV-ти режим - БЕЗГЛУТЕНОВ И  БЕЗКАЗАЕИНОВ РЕЖИМ,  БЕЗ РИБА, БЕЗ ЯЙЦА, БЕЗ ЦИТРУСИ, БЕЗ КАКАО - изключени са: глутен съдържащи храни, прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал, извара, краве масло, телешко месо, какао, яйце, риба, цитрусови плодове.
Приемат се заявления на деца за хранене в детските кухни   отговарящи на общите условия за прием в детската кухня, след представен протокол издаден от Комисия за оценка на диетичните режими при деца със специфични нужди към Втора детска клиника, където е уточнен съответния режим.
Необходимият комплект от документи включва:

  1. Заявление;

  2. Акт за раждане – копие;

  3. Протокол от комисията – оригинал;

  4. Декларация за информирано съгласие.

        Документите за издаване на клиентска карта може да се подава в съответния обект за раздаване на храна, в деня на  продажба на купони, обявен на сайта на предприятието.
        За информация телефони за контакт:

  • 052/ 978 384 – втора детска клиника- Комисия;

  • 052/ 820 910 – ОП“Комплекс за детско хранене“

 
от Ръководството

Заявление -образец  WORD
Декларация - образец WORD